elektro Sławomir Otrembski

badanieInstalacja oraz urządzenia elektryczne winny być poddane okresowym badaniom potwierdzającym niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Wyniki badań stanowią podstawę do przekazania instalacji do użytkowania lub przedłużenia okresu eksploatacji.

Często sprawa ta jest zaniedbana przez użytkowników instalacji czasem przez nieświadomość obowiązku jaki na nich ciąż, czasem z braku środków na zlecenie wykonania pomiarów. A trzeba pamiętać, że w razie wypadku, którego przyczyną było porażenie prądem elektrycznym, do odpowiedzialności pociągany jest właściciel obiektu.

 

Badania przeprowadzamy profesjonalnymi kalibrowanymi przyrządami pomiarowymi firmy XYZ  zakończone protokołem z pomiarów.

Ofertę kierujemy do administratorów czy zarządców wspólnot, firm posiadających własne lokale i obiekty oraz osób indywidualnych starające się o odbiór domów i mieszkań.