Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

Na życzenie Klienta sprawdzamy stan instalacji elektrycznej. Gwarantuje to jej długoletnie działanie oraz minimalizuje ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń. Przegląd powinien być przeprowadzany po każdej przebudowie, zmianie lub modernizacji.